آموزش ریست نمودن کلمه عبور فراموش شده ویندوز سرور 2008

1) سیستم را با DVD ویندوز Boot نمایید.

2) روی Next کلیک نمایید.

3) روی Repair your computer کلیک نمائید.

4) در System Recovery Options سیستم عامل را انتخاب نمایید.

5) گزینه Command Prompt را انتخاب نمایید.

6) دستورات ذیل را اجرا نمائید.

c: cd windows\system32 ren Utilman.exe Utilman.exe.old copy cmd.exe Utilman.exe 

7) سیستم را Restart نمائید.

8) در صفحه ورود Windows Key + U را بفشارید.

9) دستور ذیل را وارد نمائید.

net user administrator Password12 

حالا کلمه عبور شما بهPassword12 تغییر نموده است.

10) از مسیر C:\Windows\System32 فایل Utilman.exe را که جدیدا ایجاد نمودید حذف نمایید.

11) فایل Utilman.exe.old را به Utilman.exe تغییر نام دهید.

ارسال شده توسط میلاد خوشدل