غیر فعال نمودن قابلیت تغییر کلمه عبور برای کاربری ویندوز با استفاده از Command Prompt

در حالت پیش فرض هر User در Windows قابلیت تغییر کلمه عبور اکانت خود را دارا میباشد. در صورتی که میخواهید این قابلیت وجود نداشته باشد میتوانید از کد ذیل استفاده نمایید.

C:\Windows\system32>net user [USER] {PASS]  /passwordchg:no 

در صورتی که میخواهید مجدد قابلیت تغییر کلمه عبور را به کاربر بدهید از دستور ذیل استفاده نمایید.

C:\Windows\system32>net user [USER] {PASS]  /passwordchg:yes 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل