رفع هنگ کردن ویندوز به هنگام بوت crcdisk.sys و نمایش صفحه Blue Screen

پس از بوت نمودن ویندوز با Command Prompt فایل های

software, security, default, system, sam

را تغییر نام داده و مشابه آنها در مسیر

c:\windows\system32\config\regbak

را در

c:\windows\system32\config

کپی نمایید.

ارسال شده توسط میلاد خوشدل