خدمات تست نفود و امنیت وب سایت

وب سایت شما اعتبار شماست پس امنیت آن اهمیت بسیار زیادی دارد. کارشناسان ما در ریجاکس آمادگی این را دارند تا به رایگان در این رابطه به شما مشاوره دهند..

 

آخرین مقالات سایت

01

انتخاب پلن

نخستین قدم انتخاب پلن توسط شماست. باید تصمیم بگیرید قصد طراحی چه نوع سایتی با چه امکاناتی را دارید. این مهمترین مرحله در طراحی سایت است.

02

طراحی سایت

قدم بعدی طراحی سایت توسط کارشناسان ماست. این مرحله با توجه به انتخاب شما در مرحله قبل، ممکن است بین چند روز تا چند هفته زمان بر باشد.

03

امنیت سایت

قدم بعدی برقراری امنیت سایت شماست. حتی اگر شما پلن امنیت را انتخاب نکنید، کارشناسان ما موارد امنیتی پایه را برای سایت شما برقرار خواهند ساخت.

04

تحویل سایت

در نهایت پس از اتمام مراحال قبل، سایت در این مرحله به شما تحویا خواهد شد. ما حتی پس از تحویل سایت نیز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.

آخرین مطالب سایت